Ervaring en plezier

Eigenaar Floor Dekker is in de tachtiger jaren Nederlands kampioen boksen geweest en behoorde hierin tot de wereldtop.
Gerard van der Ham is diverse malen districtskampioen Zuid-Holland geweest.

Hun kennis en enthousiasme brengen zij graag over op de jeugd en iedereen in een andere leeftijdsgroep om deze sport op een professionele wijze en met veel plezier te beleven.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Mijn naam is Coen Domburg. Ik ben de vertrouwenscontactpersoon binnen Dekker Sport. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon waarbij je verhaal kwijt kunt met betrekking tot alle situaties die de sportschool aangaan. Hieronder kun je de formele taakbeschrijving nalezen.
Je kan me bereiken op telefoonnummer 06-15860826.

Algemene taakomschrijving
De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging of bond voor alle zaken waar je het niet met de hoofdtrainer kunt hebben.

Taken van de VCP:
a. eerste opvang bij een melding
De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met
iemand over willen spreken. De VCP:
· laat de klager het verhaal vertellen
· bespreekt mogelijke vervolgstappen
· informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachtenreglement
· houdt dossieraantekeningen bij van de gesprekken

b. doorverwijzen
Eventueel doorverwijzen van klager, beschuldigde, bond of vereniging naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon
en/of adviseur, interne klachtencommissie, advocaat, politie, anderen
ondersteunen bij deze stappen van doorverwijzing

c. preventieactiviteiten en beleidsadvisering
De VCP adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelen en ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.
De VCP:
· profileert zich als dusdanig binnen de eigen organisatie en ziet erop toe dat iedereen binnen de
organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en de klachtenprocedure
· fungeert als ‘de luis in de pels’ van het bestuur en geeft daarom gevraagd en ongevraagd adviezen
en informatie waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie
· draagt bij aan de evaluatie van het eigen takenpakket, werkwijze van de klachtencommissie en van
de klachtenprocedure; houd zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van
preventie en bestrijding van seksuele intimidatie
.